(ר(' לוי יצחק מברדיטשב

( ר ( ' לוי יצחק מברדיטשב ר י לוי יצחק נתפרסם באהבת ישראל שלו . היה מלמד בכל הזדמנות סניגוריה על ישראל . אף היה מוציא מידי פשוטם את פסוקי המקרא שבגנותם של ישראל ודורשם לשבח . בכל עניין היה מגלה רמזים לדברים רוחניים . הוא סבר שגם בשעה שבני ישראל עוסקים בעניינים ארציים וגשמיים ביותר , אינם פוסקים מלעבוד את ה י ולכוון אליו את כל מעשיהם : " אין שום אחד רשאי לומר על ישראל שום דבר רע , רק ללמד עליו זכות : " " מה שאינם עושים רצון הבורא בתמידות כמלאכים , מחמת שהם טרודים בפרנסתם . " בשעת תפילה ראה עצמו סניגורם של ישראל בפני האלוהים והיה משטח לפניו את בקשותיו , לעיתים בבכי ובתחנונים , לעיתים כדבר איש אל רעהו ולעיתים אף בגערה ותוכחה . דרשותיו כונסו בקובץ "קדושת לוי . " הן מצטיינות בפשטות סיגנונן , בבהירות , בשפע פתגמים ובתחושת ביטחון שכל מה שנעשה בעולם , לטובה נעשה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור