לויים

לויים משנבנה * בית המקדש הראשון ופסקו נדודי _המישכן , נחלקו הלוויים לכ " ד משמרות ששירתו במקדש ( דברי הימים א פרקים כד-כו . _( מן הלויים נתמנו גס שופטים ושוטרים , מורי * תורה לעם וסופרים . בתקופת * הבית השני הורחקו הלוויים לחלוטין מן המזבח , ונתייחד להם בבית המקדש רק תפקיד של משוררים מנגנים , שוערים או משמשים ציבוריים במקדש וגם בבתי הכנסת . מעמדם היה השני במעלה לאחר מעמד הכוהנים . מאז חורבן בית המקדש אין הלוויים נבדלים משאר בני ישראל אלא בכך , שהם נקראים לתורה אחר הכוהנים ולפני שאר העם . הם אף יוצקים מים על ידי הכוהנים לפני שאלה עולים לדוכן לנשיאת כפיים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור