לוחות הברית,לוחות העדות

שני לוחות האבן שניתנו למשה בהר סיני , ונחקקו עליהם "עשרת הדברות , כעדות לברית שנכרתה "במעמד הר סיני בין ה י לישראל . לוחות אלה , " מעשה אלהים , " שיבר אותם משה בשעה שירד מהר סיני וראה את עגל הזהב שעשה העם בהיעדרו . במצוות האלוהים פסל משה במקומם לוחות חדשים ( שמות לד . ( הלוחות היו מונחים למשמרת "ב " ארון הברית " שהוצב בחלק היותר מקודש של _"המישכן ולימים * ב " קודש הקודשים " במקדש שבנה שלמה . המסורת מספרת כי בארון זה נשתמרו גם שברי הלוחות הראשונים , וכי המלך יאשיהו גנז את הארון עם הלוחות השמורים בו במערה , כאשר חזה את החורבן הממשמש ובא . המסורת העתיקה וכן האומנות הפלאסטית הקדומה תיארו את הלוחות כשני ריבועי אבן צמודים ( נדרים לח ע " א . ( ברם , בהשפעת האמנות האירופית הלא יהודית החלו לצייר גם בעולם היהודי שני לוחות שראשם מעוגל . בתימן לא ציירו כלל את לוחות הברית בסגנון זר זה . הלוחות משמשים כסמל דתי מקובל ביותר ונמצא דוגמתם מעל "ארון הקודש ועמוד • החזן , על גבי "הפרוכת ושמלת "ספר התורה , בקירות "בתי הכנסת , על גבי ספרי קודש ובראשי מצבות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור