לוב

ראשית ההתיישבות היהודית בלוב אינה ידועה , אולם בחפירות ארכיאולוגיות במקום התגלו ממצאים שמרמזים על קיום יישוב יהודי במקום עוד בתקופת מלכי יהודה האחרונים . "יוסף בן מתתיהו מספר שבימי הקיסר אוגוסטוס גדל מספר היהודים בלוב , והם חיו בשלווה ובעושר - מהם שהגיעו אף לעמדות בכירות במוסדות המימשל . במאה השנייה לפני סה"נ ישבו יהודים בקירינאה ומילאו תפקיד נכבד בחיי קרתגו . לאחר חורבן הבית השני ברחו יהודים רבים לאפריקה , ומהם שהצטרפו לקהילות לוב , או שהובאו ללוב כעבדים . בשנת 400 לסה " נ נזכרות קהילות יהודיות גם בטריפולי . באותה תקופה הקימו היהודים ברחבי לוב מצודות , שאת שרידיהן מכניס הערבים , עד היום , בשם "קצור אל יהוד " ( ארמונות היהודים . ( בתקופות אחדות היתה היהדות רבת השפעה עד כי שבטי ברברים שלמים התגיירו . במאה הז י , עם התפשטות האיסלאם , שכבש גם את לוב , באו ללוב יהודים מערב ומסוריה . תחת שלטון האיסלאם עסקו היהודים במסחר וסייעו בידי הערבים לפתח דרכי מסחר בין טריפולי לאירופה . כך התהדקו הקשרים בין יהדות לוב לבין יהדות מצרים ואיטליה , ומיהודי ליבורנו אף התיישבו בלוב וריעננו את הקהילה . גם גירו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור