(ה) ל"ה

מחלקה של חברי "ה " הגנה , " בת שלושים וחמישה לוחמים ( ל"ה , _( שיצאו ביום ה י בשבט תש י'ח 15 ) בינואר ( 1948 לעזרת גוש עציון הנצור . הם נתגלו ונהרגו כולם לאחר קרב גבורה . היתה זו מחלקה מובחרת של החי " ש בפיקודו של דני מס . היא יצאה מהר טוב ונשאה עמה תחמושת ואספקה . בהיותם כחמישה קילומטרים בקירוב ממערב לגוש עציון התקיפו אותם מאות ערבים מזויינים מכפרי הסביבה . בקרב הצליחו להדוף את המתקיפים שש פעמים , אך לבסוף אזלה תחמושתם וכולם נהרגו . לזכרם — קיבוץ נתיב הל"ה . לאחר מלחמת ששת הימים פרצה הקרן הקיימת לישראל כביש , מעמק האלה לגוש _עציון . הכביש עובר סמוך לאתר הקרב של הל"ה , ובמקום הוקם גלעד . בגבעת הקרב עצמה הוקמה אנדרטה לזכר הנופלים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור