לבנון

תולדות יהדות לבנון משתלבות באלה של יהודי "סוריה , לפי שקיומה של לבנון כמחוז אוטונומי באימפריה העות י מאנית היה קצר ימים . ( 1861 ) יהודים מעטים ישבו בערי החוף של לבנון מימים קדומים . בשנות השישים של המאה הי"ט היו קהילות יהודיות בטריפולי , בבירות ובצידון , ויהודים ישבו גם בכפרים . היהודים בלבנון היו תלויים בתושבים הדרוזים , ועקב המלחמה בין הדרוזים למארונים נטשו היהודים את יישובי איזור דיר אל קאמר והתיישבו בבירות , בצידון ובסביבותיהן . יישוב יהודי נותר רק בעיירה חצבאייה שבמורדות החרמון . בשנת 1888 העביר הברון "רוטשילד את היהודים מעיירה זו לראש פינה . אל לבנון המודרנית היגרו יהודים מיוון ומתורכיה . הם התיישבו בעיקר בבירות והיו לגורם חשוב בחיי המסחר . לבנון היא היחידה מבין מדינות ערב שבה היהודים לא נפגעו על ידי האוכלוסייה הערבית עם הקמת מדינת ישראל , ואוכלוסייתה היהודית אף גדלה בשנות החמישים לכ 10 , 000 נפש , משנוספו אליהם פליטים מסוריה ומעיראק . בשנים 1971-1948 לא הגבילו שלטונות לבנון את חופש התנועה של היהודים וגס מ 1972 הוטלו הגבלות רק על הוצאת רכוש וכסף . משגברה המתיחות בין ישראל ללב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור