לא תעשה

כינוי "למצוות מן "התורה האוסרות על עשייה מסויימת , כגון : לא תגנוב , לא תבערו אש ביום השבת וכיוצא באלה . איסורים שאסרה תורה נאמרו באחת מארבע לשונות אלה : "הישמר , " "פן , " "אל , " ו " לא " ( זבחים קו ע " א . ( עוד מובא "בגמרא ( מכות כג ע " ב : ( "שש מאות ושלוש עשרה ( תרי"ג ) מצוות נאמרו לו למשה , שלוש מאות ושישים וחמישה ( שס"ה ) לאווין כמניין ימות החמה , ומאתים וארבעים ושמונה ( רמ"ח ) "עשה כנגד איבריו של אדם . " העונשים המוטלים על העובר על אחת ממצוות "לא תעשה" שונים , בהתאם לסוג העבירה . ביניהם ( לאחר התראה ) — מלקות או מיתת _בית דין .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור