ל

ל

ל בירות , בירת לבנון — מרכז לעליה הבלתי לגאלית מסוריה ומלבנון לישראל  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור