כתר אדם צובא

_^ בתימן מכונים * חמישה חומשי תורה עם י המסורה בשם "תאג " י , שתרגומו © העברי כתר או נזר . כתב יד ארם צובא של המקרא כולו זכר ; אף הוא לכינוי " כתר . " כתב יד זה נכתב בידי שלמה בן בויאעא שפעל במחצית הראשנה של המאה ה . 10 את הניקוד והטעמים וציוני המסורת הוסיף אהרן "בן אשר עצמו כמאה שנה לאחר גמר כתיבתו . על כתב יד זה סמך _ הרמב"ם בהלכות כתיבת ספר תורה , והוא המייצג היותר חשוב של נוסח המקרא המקובל . כתב היד היה מונח במשך דורות רבים בארם צובא , היא חלב , ומנהיגי הקהילה לא התירו לאיש להשתמש בו או לצלמו לצורכי מחקר . בשנת תש " ח נערכו פרעות בחלב . בית הכנסת שבו היה שמור כתב היד נשרף וכתב היד נחשב אבוד . אלא שלמעשה ניצל רובו . היום מצויים בו 294 דפים מתוך 380 העמודים המקוריים שהיו בו , ועוד דפים נמצאים כנראה ברשותם של אנשים שונים . הטקסט כתוב בשלושה טורים בכל עמוד ( ספרי אמ " ת — שני טורים ) והוא מנוקד ומוטעם בקפדנות ומלווה מסורה קטנה ומסורה גדולה . בכל כתיבתו הוקפד לשמור על הוראות המסורה . כתב היד הוגנב ארצה ונמסר בשעתו לידי הנשיא יצחק "בן צבי . כיום הוא בגנזי האוניברסיטה העברית ואף יצאה לאו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור