כתיבה וחתימה טובה

ברכה שמברך איש את רעהו בפרוס השנה החדשה . יסודה במסורת , "שבראש השנה נגזר דינו של האדם לגבי השנה העתידה לבוא "וביום הכפורים חותמים אותו . משום כך נוהגים לברך מראש חודש אלול ועד ראש השנה ב " כתיבה וחתימה טובה , " ומכאן ואילך ועד "להושענא רבה ב " גמרחתימה טובה . " נוסח אחר הוא : "לשנה טובה תכתב ותחתם , " וכראש השנה יש שמוסיפים את המלים "לאלתר ( כלומר : מיד ) לחיים טובים . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור