כתובים

החלק השלישי של "התנ " ך = ) תורה , נביאים , כתובים . ( ואלה ספרי הכתובים לפי סדר המסורה : "תהילים , "משלי , "איוב — ספרי אמ " ת — הם הספרים הגדולים . להם גם טעמי מקרא מיוחדים . "חמש המגילות , המסודרות כדרך שהן נקראות בבית הכנסת במהלך השנה : "שיר השירים , "רות , "איכה , קהלת , * אסתר . ג י ספרי זכרונות : "דניאל , עזרא , "נחמיה . ואחרון — "דברי הימים , המחולק לשניים , ובו קיצור תולדות ישראל עד הכרזת "כורש .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור