כשר

מעיקרו משמעו : טוב , ראוי לשימוש , והיפוכו — פסול . כך : "ספר תורה כשר , תפילין כשרות , "שופר כשר , "סוכה כשרה ועוד הרבה כיוצא באלה . בשיגרת הלשון וחיי היום יום נשתגר המונח לגבי מאכלות ומשקאות הכשרים באכילה ובשתייה . יש מאכלים האסורים מצד עצמם , למשל : בעלי החיים הטמאים . ביונקים ההבחנה בין טהור לטמא ברורה : כל מעלה גרה ומפריס פרסה שפרסותיו שסועות לשניים—טהור ; בדגים — כל אשר לו סנפיר וקשקשת מותר באכילה ; בעופות לא נתנה התורה סימני טהרה , וכאן נוהגים לסמוך על מסורת הדורות , המסתמכת על סימנים שנתנו חז " ל . יש מאכלים המותרים מצד עצמם , אלא שיש לעשות בהם תיקון כדי להכשירם לאכילה , כגון שחיטה . גם בהמה , חיה או עוף הטהורים מצד עצמם , אסורים כשהם נבילה ( מתה שלא בשחיטה או בשחיטה שלא כהלכה ) או "טריפה ( בעלת מום בגופה . ( יש גם מאכלים שכל איסורם נובע מצירוף אסור של שני מאכלים שכל אחד מהם בנפרד מותר , כבשר וחלב ( ראה ערך נפרד . ( מערכת שלימה הוקמה בכל קהילות ישראל כדי להשגיח שכל המוצרים והמאכלות יהיו נעשים בכשרות . במדינת ישראל הוסכם על דעת הכל , שתהא הכשרות במאכלות נשמרת בכל מוסדות הציבור ו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור