כרת

פעמים הרבה נאמר "בתורה כעונש על חטאים "ונכרתה הנפש ההיא " או ביטוי כיוצא בזה . על מהות הכרת חלוקות הדעות . חכמים פירשו שזה עונש בידי שמיים , שימיו נכרתים והוא ? _ות לפני זמנו בלא זרע ( רש " י , שבת כה ע " ב . ( ובגמרא ( מועד קטן כח ע " א ) "בברייתא : "מת בחמישים שנה , זו היא מיתת כרת . " ולדעה אחרת שם , מחמישים ועד שישים שנה זו היא מיתת כרת . רב יוסף , כשנעשה בן שישים שנה עשה להם יום טוב לחכמים , אמר : יצאתי מכלל כרת . * אבן עזרא , בפירושו לתורה ( בראשית יז , יד ) מביא : היינו שייכרת שמו במות זרעו . יהרמב " ם בהלכות תשובה ( ח , ה ) אומר כי בעונש " כרת " תיכרת הנפש ותאבד לגמרי ולא תזכה לחיי העולם הבא יהרמב"ן מבין בצורה שונה את המונח "נפש , " ולכן בפירושו לויקרא ( יח , יט ) הוא משיג על הרמב " ם . הוא מכיר בג י מיני כרת . האחד , זה שנאמר בו "ונכרת האיש , " והוא מדבר באדם צדיק שנכשל ועבר פעם אחת בזדון עברה שיש עמה כרת . אדם זה , ימיו ייכרתו וימות קודם שיגיע לזקנה , היינו לגיל שישים . השני , זה שנאמר בו "ונכרתה הנפש , " זה אדם שעוונותיו מרובים מזכויותיו ועתה נוסף לו חטא שעונשו כרת . אדם זה ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור