כרש, הכרזת

כורש השני , המכונה "הגדול , " מייסדה של ממלכת פרס ומלכה הראשון , מקים האימפריה הפרסית ( מלך 530-557 לפני סה " נ . ( מדיניותו היתה סובלנית כלפי כל העמים שכבש , והוא התיר להם לקיים אוטונומיה דתית . אחרי כיבוש בבל התיר כורש ליהודים לחזור לארצם מן הגלות ולבנות את בית המקדש החרב בירושלים . "כל ממלכות הארץ נתן לי ה י אלוהי השמים והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה , מי בכם מכל עמו ה י אלוהיו עמו ויעל" ( דברי הימים ב לו , כג . ( היה זה אירוע מכריע בתולדות העם היהודי , אף כי תוצאותיו לא נראו מיד . חזרו לירושלים רק כארבעים ושניים אלף איש , והם החלו בהקמת המקדש . כורש אף החזיר להם את כלי המקדש שבזזו הבבלים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור