כפתור ופרח

הספר העברי הראשון בחקירת ארץ ישראל ובארכיאולוגיה מקראית . חיברו זו אשתורי הפרחי , ונשלמה כתיבתו בבית שאן בשנת 1322 בתום שבע שנות סיורים . הספר עוסק בבעייה של גבולות הארץ ובזיהוי המקומות המוזכרים במקורות . הוא מתנגד לדעתם של אלה שביקשו לצמצם את שטחה המקודש של הארץ , שעליו חלות "המצוות התלויות בארץ . " הספר אף עוסק , בין השאר , בשאלות החי והצומח . הפרק השישה עשר בספר מוקדש לזיהוי המטבעות והמשקלות הנזכרים _ בתנ"ך "ובתלמוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור