כפר הישוב

מגבית שהטיל הוועד הלאומי על היישוב בארץ ישראל בתקופת מאורעות תרצ"ח . היה זה מעין מס למימון צורכי הביטחון וההתגוננות השוטפים ולביצורו הכלכלי של היישוב בימי החירום . את כופר היישוב גבו בדרך של מס ישיר וכמיסי עקיפין , אולם הוא נשא אופי התנדבותי . לשם גבייתו הודפסו תוויות מיוחדות ונוצק מטבע חדש — "חצי מיל של כופר היישוב . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור