כפה

( א ) כומתה קטנה בלי שוליים ובלי מצחה , המשמשת בימינו ליהודים שומרי מצוות לכיסוי ראש . "יארמולקה " בלשון יהודי מזרח אירופה . הכיפה נוחה למי שאינו רוצה להלך בראש מגולה ומאידך גיסא לא נוח לו לחבוש כובע או מגבעת . בעשורים האחרונים נכנסה לשימוש הכיפה הסרוגה שהפכה סמל לנוער הדתי הלאומי . ( ב ) בתקופת התלמוד — חדר צר , מעין כלא או צינוק , שהיה משמש לכלוא בו אסורים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור