כסלו

החודש התשיעי בחודשי השנה , כשמונים אותם מניסן , והשלישי כשמונים אותם מתשרי . כקביעת תוכנים קדמונים מזלו של חודש כסלו קשת . מקור השם בבלי , כשאר שמות החודשים הנוהגים * בלוח הענרי . במקרא הוא מוזכר לראשונה בימי ישיבת ציון ( זכריה ז , א . ( חודש כסלו לפרקים מלא , בן שלושים יום , ולעיתים חסר , בן _כ"ט יום . חודש כסלו חל בראשית עונת הגשמים : "הגיע ראש חודש כסלו ולא ירדו גשמים , בית דין גוזרים שלוש תעניות על הציבור " ( משנה תענית א , ה . ( להלן כמה מהתאריכים והמאורעות החשובים שארעו בחודש זה : י " ז — החלטת עצרת האו " ם על חלוקת ארץ ישראל ועל הקמת מדינה יהודית ומדינה ערבית על אדמתה , תש " ח . ( 1947 ) י " ח — נוסד _ הנח " ל , חיל הנוער החלוצי הלוחם , בצה " ל , תש"י . ( 1949 ) כ " ב — ממשלת ישראל מכריזה על ירושלים כבירת ישראל ועל העברת כל רשויות _השילטון אליה , תש " י . ( 1949 ) כ " ד — הוקס בית המקדש השני ( חגי ב , יח . ( נכבשה ירושלים על ידי הצבא הבריטי בפיקודו של אלנבי , חנוכה תרע " ח . ( 1917 ) כ " ה — חג החנוכה — שמונה ימים . כ " ו — ייסוד גדרה , מושבת _ הביל"וייס , ב י חנוכה תרמ " ה . ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור