כנענים

חוג של צעירים _בארץ ישראל שדגל ברעיון כי בארץ ישראל מתקבצת אומה חדשה מיסודם של הכנענים הקדמונים , והיא תקיף את כל הקבוצות האתניות החיות כיום בתוך גבולותיה הטבעיים הקדמונים של ארץ כנען . מכאן כינויים כנענים . הם טענו שיש להם זיקה אל תושבי הארץ המקוריים ואין להם זיקה וקשר ליהדות העולם . הם אף תבעו להשתלב במרחב השמי , מן הפרת עד הים התיכון . אנשי חוג זה כונו חליפות "עברים צעירים " " תנועת העברים הצעירים " "הוועד לגיבוש הנוער העברי . " רעיונותיהם גובשו בשנת 1944 ומשנת 1948 עד שנת 1953 הוציאו שבועון "אלף . " אחרי מלחמת ששת הימים קראו לכינון פדראציה של תושבי ישראל עם תושבי הר הדרוזים ועם המארונים שבלבנון . קצת אחרי כן נתפרק החוג , אבל רעיונותיו מחלחלים בקרב הנוער והציבור בישראל והדיהם נשמעים כפעם בפעם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור