כנען

השם הקדום של איזור דרום סוריה וארץ ישראל וכן של העמים שישבו בתחום זה . במקרא כנען הוא שם אחד מבני חם . ארץ כנען הובטחה לאברהם ולזרעו . גבולותיה אינם מצויינים במקרא וככל הנראה נשתנו במהלך השנים . יש שהשם כנען מציין איזור גדול הכולל גם את עבר הירדן המזרחי , את דרום סוריה ואת מזרח סיני ( במדבר לד , ב—כא , 1 ויש מקומות שהוא מכוון רק לרצועה לאורך חוף הים התיכון . תושבי הארץ מכונים במקרא בשם " הכנעני . " לפני כיבוש הארץ בידי יהושע נחשב הכנעני לעם חזק , השוכן בערים בצורות והמעבד אדמה דשנה ופוריה — כך בתיאורם של המרגלים ( במדבר יג , כז—כט . ( מבחינה מדינית היתה ארץ כנען מפוצלת לעשרות ממלכות קטנות ( יהושע פרק יב ועוד , ( עובדה שהקלה את השתלטות בני ישראל על הארץ המובטחת ( מאה י " ג בקירוב לפני סה " נ . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור