כנסת ישראל

כינויה של האומה הישראלית בתלמוד ובמדרשים . בימי המנדאט הבריטי על ארץ ישראל ( 1948-1921 ) היה זה שמו הרשמי של היישוב העברי המאורגן . במסגרת זו נמנה כל יהודי בארץ ישראל מגיל שמונה עשרה ומעלה , אשר לא הודיע כי הוא פורש ממנה . הגוף הנבחר של היישוב היה "" אסיפת הנבחרים " _^ בחרה מתוכה את " הוועד הלאומי " — הרשות העליונה של היישוב היהודי בארץ , שטיפלה בכל הבעיות הפנימיות . ביישובים היהודיים שימשה כל רשות מקומית תא של "כנסת ישראל , " ואילו ביישובים המעורבים היה קיים ועד נבחר של יהודי המקום שנקרא "ועד הקהילה העברית . " מבנה זה נקבע בשלוש " אסיפות מכוננות " בשנים , 1919-1918 אך אישורו הרשמי שנקבע בו גם השם "כנסת ישראל" — חל רק בעקבות "פקודת העדות הדתיות , " בשנת . 1927 ממשלת המנדאט הכירה ב " כנסת ישראל" רק בתורת עדה דתית  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור