כנסת

בית המחוקקים הנבחר של מדינת ישראל , הקייס מאז ט " ו בשבט תש " ט . ( 1949 ) קדמה לכנסת " מועצת המדינה הזמנית , " שהורכבה ללא בחירות בפרלאמנט עראי . הכנסת בוחרת בנשיא המדינה , מחוקקת את חוקי המדינה , עורכת דיונים על בעיות פנים וחוץ ומאשרת את תקציב המדינה . הממשלה אחראית בפניה וחייבת להמציא לה פרטים על פעולותיה כל אימת שהיא נדרשת לכך . כאשר מביעה הכנסת ברוב קולות אי אמון בממשלה , חייבת הממשלה להתפטר . בוחרים לכנסת אזרחי המדינה , גברים ונשים , מגיל שמונה עשרה ומעלה . מצביעים בבחירות חשאיות בעד רשימות מועמדים ארציות . הנבחרים נקבעים לפי מספר הקולות שקיבלה כל רשימה . נבחרי הרשימה מהווים בכנסת סיעה קבועה , אולם הם רשאים לפרוש מסיעתם ולעבור לסיעה אחרת או להקים סיעה חדשה . בכנסת מאה ועשרים חברים . עבודת הכנסת מתנהלת בישיבות המליאה ובוועדות המטפלות בעניינים מיוחדים . הוועדות מורכבות מנציגי הסיעות לפי גודלן . הן מקיימות קשר מתמיד עם משרדי הממשלה המקבילים , וישיבותיהן , בניגוד לישיבות המליאה , סגורות לעיתונאים ולקהל . בחירות לכנסת אמורות להיערך כל ארבע שנים , אלא אם כן לא הצליחה הממשלה להעביר את כ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור