כליקדש

מעיקרם כינוי לכלים שהשתמשו בהם לעבודת המשכן והמקדש . לימים , משחרב המקדש נתכנו כך תשמישי הקדושה שבפולחן היהודי . ומאוחר יותר בפולקלור היהודי כונו כך אנשים המשמשים בתפקידים הקשורים למערכת הדתית : "רבנים , "חזנים , "שוחטים , "גבאים ואנשי "" חברה קדישא . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור