• בלים • , ? י מסבת - ד-.-

• בלים , ? מסבת - ד.- המסכת הראשונה בסדר "טהרות בת שלושים פרקים . אין לה "גמרא ויש לה "תוספתא . יש שהיא נקראת טהרות . בקצת כתבי יד — וכך גם "בתוספתא הנדפסת — היא מחולקת כמו מסכת נזיקין לשלוש בבות = ) שערים ) — בבא ועור מיטהרים בטבילה . המסכת אף דנה בדרגת הטומאה הנקבעת לפי המטמא ודרגת טומאתו שלו . ארבע המשניות הראשונות עוסקות "באבות הטומאות ומעלות את כוח טומאתן זו למעלה מזו . ואחריהן באות דרגות הטומאות הפורשות מן האדם ואגב זאת נמנו גס עשר קדושות זו למעלה מזו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור