3לה ,יךחי כלה

_3 לה , יךחי כלה התוועדויות ללימוד "תורה של תלמידי חכמים והמוני עם , שנערכו "בישיבות בבל פעמיים בשנה , בחודש אלול ובחודש אדר . אלה נקראו "ירחי כלה . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור