כופר בעקר

אדם מישראל ששולל את אחד מעיקרי האמונה הישראלית . "הרמב " ם מונה י " ג עיקרים , שכל המכחיש ואינו מאמין באחד מהם הריהו ככופר בעיקר ונקרא מין ואפיקורס ( רמב " ס , פירוש המשניות , הקדמה לפרק "חלק , " פרק י בסנהדרין )  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור