כולל

כולל בשם "כולל" נקראו בליטא מסגרות הלימוד לאברכים נשואים שלמדו בהם בצוותא , כהמשך ללימודם -בישיבה . ראשוני הכוללים קמו בליטא בשנות השמונים של המאה הי " ט . כיום מצויים מאות כוללים בארץ ישראל , בארצות הברית ובמרבית המדינות האחרות בתפוצות הגולה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור