כוזרים

כוזרים שכניהם אכן כינו אותם בשם יהודים , אך נראה שהתגיירותם לא חיתח מוחלטת . הם שמרו על חלק ממנהגיהם האליליים ולא יצרו קשר הדוק עם מרכזים יהודיים כבבל . בשנת 966 החל חורבנה של הממלכה בידי הרוסיםאוכלוסייתה התבוללה בסביבה הנוצרית , ביהדות רוסיה , בעדת הקראים ובתפוצות ישראל רחוקות יותר . קורות ממלכת הכוזרים והתגיירותם מתוארות באיגרת ששלח יוסף מלך הכוזרים אל _לחסדאי אבן שפרוט , מדינאי יהודי בספרד . את פרשת התייחדותם של הכוזרים ניצל ר' ייחודה הלוי כמסגרת לספרו הפילוסופי " " הכוזרי . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור