כהנים

צאצאיו של אהרון — אחיו של משה רבינו — מבני שבט לוי , שהוקדשו לשמש בכהונה _במישכן ואחר כך -בבית המקדש . תפקידיהם היו עוברים בירושה . הם לבדם הופקדו על כל עבודה שחייבה קדושה מיוחדת : הקרבת הקרבנות , הקטרת הקטורת , עריכת ילחם הפנים וכדומה , בעוד שתפקידי העזר השונים במישכן ובבית המקדש היו מסורים בידי אחרים , אף הם מבני שבט לוי . על הכוהנים מוטלים איסורים וחלות הגבלות : אסור להם להיטמא למת , למעט שארי בשרם הקרובים ביותר , ואסור להם לשאת אישה גרושה או חללה . כוהן בעל מום אסור בעבודה במקדש , אך זכאי ליהנות ממתנות הכהונה שקיבלו הכוהנים מאת זובחי הזבח . בראש הסולם ההירארכי של הכהונה עמד הכוהן הגדול , והוא גם שימש בתפקידים מיוחדים , כגון העבודה ביום הכיפורים . כוהן גדול נתמנה על ידי • הסנהדרין הגדולה . בימי בית ראשון נמשח בשמן המשחה , ונקרא "כוהן משיח . " כוהן שלא נמשח נקרא "מרובה בגדים , " לפי שלבושו של כוהן גדול שמונה בגדים . כוהן מיוחד נמשח לעיתות מלחמה —כוחן משיח מלחמה — ותפקידו לדבר עם העם לפני צאתו לקרב , לעודדו ולברכו , ואף לצאת בראש הלוחמים ( דברים כ , ב—ד ; סוטה ח ע " ב . ( סתם כוהן...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור