ב"ג יורדי הסירה

_ _ןבוצה של עשרים ושלושה לוחמים נבחרים , חברי ה " הגנה" שיצאו לחבל בבתי הזיקוק בטריפולי שבלבנון בימי מלחמת העולם השנייה . הפעולה נערכה בתיאום עם הצבא הבריטי . בתי זיקוק אלה סיפקו דלק לחילות האוויר של גרמניה הנאצית ושל צבא וישי הצרפתי , ששיתף פעולה עם הנאצים . הקבוצה יצאה לדרכה בבוקר ה 18 במאי 1941 ( כ " א אייר תש"א , ( על גבי סירת מנוע . הצטרף אליה קצין בריטי משקיף . מאז יציאתם נותק הקשר עמהם . הסירה , על לוחמיה , אבדה ועקבותיה לא נודעו . משערים כי הצרפתים גילו אותה וטיבעוה בלב ים . בבית הקברות הצבאי בהר הרצל הוקמה לזכרם אנדרטה דמויית סירה , ושמות הלוחמים חרותים בה על לוחות זיכרון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור