כבוש הארץ

המקרא רואה את כיבוש הארץ כמסע כיבוש אחד בראשותו של -יהושע בן נון . תחילתו בכיבוש יר חו וסיומו במערכה הגדולה נגד יבין מלך חצור על יד מי מרום . אמנם מוצאים בארץ מספר ניכר של ערים כנעניות עתיקות , אשר נחשף בהן בשעת חפירות רובד של שריפה וחורבן מן המאה הי"ג לפני סה"נ , שמקובל לראות בה את זמן כיבוש הארץ . יש בכך משום חיזוק בולט לתיאור המקראי על מהלך הכיבוש . ברם , עדויות ארכיאולוגיות אחרות נוגדות תיאור זה . כך , דרך משל , מסתבר לפי תוצאות המחקר כי גם העי וגם יריחו חרבו זמן רב לפני המאה הי"ג לפני סה " נ . עובדות אלה מעלות סברה כי בני ישראל הגיעו לארץ בשני שלבים לפחות , וכי הכיבוש היה הדרגתי ולא מערכה אחת רצופה . הוא בא גלים גלים , שבכל אחד מהם פעלו שבטים אחרים , אשר רק בהדרגה התלכדו לברית אחת . הכיבוש הישראלי הסתיים בתפישת החלק ההררי של הארץ על ידי בני ישראל . כנגד זה נשארה השליטה בעמקים עוד זמן רב בידי מלכי כנען , שחיו מלכי ערי מדינה קטנות , נתונות עד הכיבוש הישראלי — ובחלקו אף תקופה ממושכת לאחר מכן — למרותו העליונה של פרעה מלך מצרים , ואחרי כן של פלישתים . הערים הכנעניות היו מבוצרות יפה ובע...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור