כבוד אב ואם

הדיבר החמישי -בעשרת הדברות . - התורה כבר מבטיחה אריכות ימים למקיים אותה : "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה י אלוהיך נותן לך " ( שמות כ , יב . ( מאידך גיסא מטילה התורה עונש מוות על מי שמכה את הוריו ( שמות כא , טו ) או על המקלל אותם ( ויקרא כ , ט . ( לפי • חז " ל מצות כיבוד אב ואם היא מן המצוות שאדם אוכל פירותיהם ( כלומר מקבל שכר עליהן ) בעולם הזה , והקרן קיימת לו לעולם הבא ( שגם שם יזכה לקבל שכר (" ( שבת קכז ע " א . ( חז " ל אף קבעו את גדרי המצווה ואת החובות שחייב הבן כלפי הוריו . איזהו כיבוד ? מאכיל ומשקה אותם , מלביש ומכסה , מכניס ומוציא ועוד כהנה וכהנה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור