ישתבח

תפילת החתימה של פסוקי דזימרא בתפילת "שחרית "וההלל "בליל הסדר . בה חמישה עשר ביטויי שבח והלל לה י במקביל למספר השבחים שב " ברוך שאמר . " "ישתבח " כבר נזכרת "בתלמוד ירושלמי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור