ישראל

( א ) השם שניתן "ליעקב אבינו אחרי שנאבק עם המלאך : "ויאמר ( המלאך ) לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל" ( בראשית לב . כח . ( על שמו נקראו צאצאיו בשם "בני ישראל" או " ישראל" סתם , וארצם — "ארץ ישראל , " שכן ישראל הוא העם היחיד שקשר את גורלו בארץ זו כשלמות אחת ורואה אותה במולדתו הנצחית . שאר העמים שחיו בה בזמן מן הזמנים היו , בדרך כלל , עמים זעירים , ששכנו רק במחוזות מסויימים בתוכה , או להיפך , עמים גדולים שלגביהם היתה ארץ ישראל רקק חלק מנחלותיהס הנרחבות . גם פירסומה של הארץ בעולם אינו אלא בזכות נכסי הרוח שיצר בה עם ישראל . עם תקומתה המחודשת של מדינה יהודית בארץ בתש " ח ניתן לה השם "מדינת ישראל , " ובקיצור " ישראל . " ( ב 1 דרגת היחס השלישית והנמוכה בקרב העם . בראש עומדים הכוהנים , אחריהם באים "הלוויים ואחרונים הם ישראל , הכוללים כל מי שאינו בן שבט לוי . בהיות ישראל במדבר היה המשכן מחנה כהונה , הקיפו מחנה לווייה , ואת אלה הקיפו כל מחנות ישראל . בקריאת "התורה מעלים לתורה לראשונה כהן , אחריו לוי ואחריהם ישראלים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור