איור פתיחה לספר ישעיהו מתנ"ך קרמה, שוויץ, המאה ה־4ו