יק"א

3 . _0 . \ ( ראשי תיבות של ת _/\ _550013110 ח _123 ( 10 ח — . 16 * 1511 _0010 חברת התיישבות היהודיס . 1 הוקמה בשנת 1891 על ידי הברון -הירש , כדי ליישב מהגרים יהודיים מאירופה המזרחית על אדמות שרכש בארגנטינה . על אף האמצעים העצומים , שהעמיד הברון הירש לרשות החברה לא נתברכה פעולתה של יק " א בהישגים חשובים . התיישבות בחבלים מרוחקים ונוכריים מותנה בגורם מדרבן ומלהיב . בהיעדרו לא היכו המתיישבים שורשים בקרקע זרה , מה גם שחלקם היו עירוניים , שלא התנסו כל עיקר בעבודה חקלאית . הפריעה גס תחושת הניכור שבין מנהלי החברה לבין המתיישבים . המנהלים הפכו את יק " א למפעל סעד , שעסק בהתיישבות גם במקומות אחרים ( כגון בראזיל , ארצות הברית , קנדה , רוסיה , ( בחינוך מקצועי ובאשראי ( באירופה המזרחית ) וכן בהסעת מהגרים מאירופה המזרחית לארצות הברית . בשנת 1923 הוסכם בין הברון רוטשילד ובין יק " א להעביר את כל מפעלו ההתיישבותי בארץ ישראל לפיקוחה של יק " א . לשם כך הוקמה חברה חדשה מיוחדת בשם פיק " א ( חברת התיישבות היהודים בארץ ישראל . ( בשנת 1924 חידשה יק " א את פעילותה בארץ ביסדה מספר מושבות ובסייעה לייבוש החולה ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור