יצר הטוב ויצר הרע

הנטיות הטבעיות שבאדם לעשות טוב או רע . חכמינו כבר העמידו על כך שחיי האדם הם מאבק מתמיד בין שני יצרים מנוגדים , חיובי ושלילי . כיצור בעל חופש בחירה חייב האדם לכבוש את יצרו הרע ולרסנו , וכנגד זה לטפח את היצר הטוב את היצר הרע אין לעקור מן השורש , אלא לרתום אותו למטרות חיוביות . את הכתוב "בכל לבבך " שבקריאת שמע דרשו "בשני יצריך , " והוסיפו ואמרו : "אלולי יצר הרע לא בנה אדם בית ולא נשא אשה ולא הוליד ולא נשא ונתן " ( בראשית רבה ט , ט . ( היצר הרע נטוע בכל אדם . גם הצדיקים הגדולים לוחמים בו בהתמדה , ועל כך נאמר : "איזהו גיבור הכובש את יצרו " ( אבות ד , א . ( התורה כבר העידה בראשית הבריאה "כי יצר לב האדם רע מנעוריו" ( בראשית ח , כא . ( קל מאוד להידרדר וללכת שולל אחרי פיתוי היצר הרע ש " ראשו מתוק וסופו מר " ( ירושלמי שבת יד , ג ;( ש " דומה תחילה לחוט דקיק של עכביש ולבסוף דומה לעבותות של עגלה " ( סוכה נב ע " א . ( לפיכך תיקנו לומר כל יום בתפילה : "שתצילני מיצר הרע וישלוט בי יצר הטוב ... וכוף את יצרי להשתעבד לך" ( ברכות טז ע " ב . ( חכמים הדריכו את היהודי לעסוק בתורה ובמצוותיה , כדי להשליט עליו ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור