יציאת מצרים

השיחרור מן העבדות הקדומה בשחר ימיה של האומה . לזכרו חוגגים את חג הפסח ובו קשורים טעמי מצוות רבות בתורה כגון שבת , היחס לגר ולעבד ועוד . מיעוט עדויות היסטוריות וארכיאולוגיות מאפשר רק תיארוך יחסי של המאורע : לפי הסברה המקובלת אירעה יציאת מצרים במאה ה 13 לפני סה " נ אך יש המקדימים אותה למאה ה 15 לפני סה " נ , ולפי החשבון המסורתי החלה יציאת מצרים בט " ו בניסן 1310 לפני סה " נ . גס התואי שהלכו בו היוצאים ממצרים אינו מצטייר בבירור מן התיאור המקראי ונעשים ניסיונות שונים לזיהויו . לקח העבדות הקדומה במצרים וחוויית השיחרור ממנה לימדו את האומה לדבוק בחירות ולשנוא עבדות ועריצות , להילחם בעושק ובעוול ולהגיש עזרה חומרית ומוסרית לנצרך ולסובל . "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים " מטעימה התורה פעמים רבות בבואה לדרוש מאדם מישראל אורח חיים מוסרי . בימי השיעבוד והגלות היה זכר הגאולה הראשונה מעורר את האמונה בבוא הגאולה השלימה . משה רבינו הוא גם "הגואל הראשון . " ההגדה של פסח מטעימה שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ולהאמין בגאולה הקרובה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור