יצחק אבינו

השני בשלושת האבות הקדומים של האומה — "אברהם , יצחק "ויעקב . הראשון בהם שהתחיל לעבד את אדמת _ארץ ישראל והיחיד ביניהם שחי בה כל ימיו " . באגדה "ובקבלה הוא מסמל את היראה מפני משפט האלוהים ואת מידת הדין שביהדות . הוא הראשון למקדשי השם וסמל ההקרבה העצמית למען הרעיון האלוהי . האגדה מספרת שבשעת העקידה לא התנגד לרצון האלוהים אלא קיבל את הדין באהבה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור