ימים נוראים

_לכינוי * לראש השנה "ויום הכיפורים . יש שמכנים כך את כל -עשרת ימי התשובה מראש השנה עד יום הכיפורים , א-י בתשרי . בימים אלה נידונים כל באי עולם וגזר דינם נחתם לשבט או לחסד . לפיכך מרבים בימים אלה בתפילות ובמעשי "גמילות חסד , עושים חשבון נפש וחוזרים "בתשובה . ראה : עשרת ימי תשובה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור