ילקוטים

קבצים של "מדרשים ואגדות שכונסו למען הציבור הרחב , שאינו מצוי אצל המקורות עצמם . ידועים במיוחד הילקוטים דלהלן : ילקוט שמעוני : מכיל כאלפיים מדרשים ואגדות על התנ " ך . נתחבר ככל הנראה במאה חי"ג . יש שמייחסים את חיבורו לר י שמעון אשכנזי , ראש הדרשנים בפראנקפורט על נהר מיין , ויש שמייחסים אותו לר י שמעון קרא השני . אחרים מקדימים אותו למאה הי"ב לר י שמעון קרא הראשון . הכינוי הסתמי "ילקוט " דבק בילקוט זה שהוא הנפוץ שבכל הילקוטים . ילקוט ראובני : ערך אותו ר י ראובן בר י האשקי כץ מפראג במאה הי"ז , ויש בו שני חלקים : ( א ) ילקוט ראובני הגדול — פירושים לתורה ברוח "הקבלה לפי סדר הפרשיות ; ( ב ) ילקוט ראובני הקטן — מדרשי פליאה וליקוטי אגדה לפי סדר א"ב . ילקוט מכירי : קובץ מדרשים על ישעיהו , תרי עשר , תהילים ומשלי , שליקט ר י מכיר בר ' אבא מרי , שחי בדרומה של צרפת במאה הי " ד בקירוב .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור