יישר כוח , יישר כח

ברכת חיזוק , עידוד ותודה על קיום "מצוה שהציבור נהנה ממנה . משמעה : ' ייתן לך ה י כוח להמשיך בעשיית מצוות י . אומרים אותה לדרשן לאחר שסיים דרשתו , לרב לאחר לימודו , "לשליח ציבור בתום התפילה , לבעל הקריאה לאחר קריאת "התורה , "לכוהן לאחר שעלה לדוכן ובירך את העם וכד י . מקורה יבמדרש על דברי ה י "למשה לאחר חטא העגל : "הלוחות הראשונים אשר שיברת " — יישר כוחך ששיברת ( שבת פז ע " א . ( ברכה זו מקבילה לברכת "חזק וברוך" הנהוגה אצל עדות המזרח .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור