יין

משקה משכר עשוי מענבים . תופש מקום נכבד בפולחן היהודי . רצוי לברך ברכת המזון על כוס יין . מקדשים בליל "שבת ומבדילים ביציאתה על כוס יין . בליל "פסח חייבים הכל בשתיית ארבע כוסות . "בפורים מצווה להתבסס בשתיית יין . בטקס הנישואין נהוג לומר את "שבע הברכות על היין , וכך בכל שבעת ימי המשתה . "בברית מילה מברכים על היין . בבית המקדש היו נוסכים יין עם "הקרבנות . "כוהנים אסור היה להם לשרת במקדש כשהם שתויי יין . יין של עובדי אלילים נאסר בשתייה ובהנאה , שחזקה כי הוקדש לעבודה זרה או שנעבדה בו עבודה זרה . גם בימינו אסור יין של גויים כדי להתרחק מהם וממשתאותיהם ולא להידרדר על ידיהם לעבור על מצוות התורה ולהתבולל . לפי האגדה יזכו הצדיקים לעתיד לבוא לשתות "יין המשומר " מששת ימי בראשית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור