יחזקאל, ספר

השלישי בספרי נביאים אחרונים לפי סדר המסורה . יחזקאל חי בתקופת חורבן הבית הראשון , גלה לבבל עם המלך יהויכין 597 ) בקירוב לפני סה"נ , ( והתיישב ב"תל אביב " שעל נהר כבר . נבואתו מכוונת לגלות בבל ולאנשי יהודה . נבואותיו גדושות סמלים ומראות מופלאים . אפשר לחלק את הספר לארבעה חלקים עיקריים : פרקים א-כד — הקדשתו לנביא ונבואות זעם וחורבן ירושלים ; פרקים כה-לב — נבואות זעם לגויים המושחתים , שיוענשו בשלב ראשון בגאולת ישראל ; פרקים לג-לט — נבואות נחמה על תחיית העם ואיחוד מלכויות יהודה וירושלים ; פרקים מ-מח — תיאור הגאולה השלימה , פירוט תוכניות המקדש העתיד להיבנות , סדרי העבודה בו , תפקידי הנשיא , חוקי הכהונה וחלוקת הארץ בין השבטים . יחזקאל חיזק את רוח העם בימי הגלות , וייתכן שהודות לו בעיקר הפכה תקופת גלות בבל לתקופת ניצחונה המוחלט של דת משה בקרב היהודים ולחיסולן הגמור של הסטיות האליליות . נכבדי " ) זקני (" הגולים היו באים לביתו ללמוד מפיו דבר ה , ' וחוקרים רבים סבורים כי פגישות אלה הן ראשיתו של בית הכנסת . יחזקאל האמין כי על אף הגלות והחורבן עתיד העם לקום לתחייה בארצו ( חזון העצמות היבשות — פר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור