יורה יורה, ידין ידין

בתעודה שמקבל מי שמסמיכים אותו לרבנות נוהגים לכתוב : "יורה יורה , ידין ידין . " כלומר , יורה בהלכות איסור והיתר וידין בדיני ממונות . המקור לכך בגמרא : רבי יהודה נשאל לגבי סמיכתו של חכם אחד : "יורה "? והוא השיב "יורה . "! הוסיפו לשאול : "ידיןז " והוא השיב "ידין " ( סנהדרין ה ע " א . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור