יוצרות

נחלק מסדר הפיוטים הנאמרים לפי נוסח עדות אשכנז בגולה בתפילת שחרית בחגים ובשבתות נבחרות . השם ניתן להם על שוס הברכה הראשונה בברכות קריאת שמע "יוצר אור . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור