יוסיפון

ספר ששימש ליהודים במאות י-יח מקור ידיעות ראשי על ימי * בית שני . תחילתו — תיאור מוצאם של העמיס השונים ועיקרו — קורות העם מאז אלכסנדר מוקדון ועד טיטוס . נתחבר בידי יהודי איטלקי במאה העשירית ויוחס ל"יוסף בן גוריון הכהן " שהוא שיבוש שמו של ייוסף בן מתתיהו ( פלאביוס , ( ההיסטוריון היהודי מימי חורבן בית שני . במשך דורות רבים שאבו יהודי הגולה את ידיעותיהם על עלילות הגבורה של עם ישראל אחר ימי המקרא מספר _"יוסיפון . " הקריאה בו עוררה בהם כיסופים לתחייה לאומית . עם זאת משקף הספר גם הלכי רוח גלותיים מובהקים : "היה טיטוס איש צדיק וישר כי כל הרעה הגדולה הזאת הבאה אל ירושלים , לא באה רק על דברת הפריצים אשר היו בישראל ועל אודות רשעתם . " גינוי " הפריצים " ( המורדים הקנאים "והסיקריקים ) חריף בספר אף יותר מאשר אצל יוסף בן מתתיהו עצמו . וגס רומא מוצגת בו באור חיובי יותר מאשר אצלו . המחבר השתמש באגדות ישראל והעמים ובעיבוד לאטיני של " מלחמות היהודים " ליוסף בן מתתיהו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור