יונתן החשמונאי

יונתן _החשמונאי מפקדו של מרד החשמונאים אחרי מות אחיו ייהודה המכבי , שעמד בראש המרד מראשיתו . ראשון באחים החשמונאים שהכריח את ממלכת סוריה להכיר באורח רשמי בשילטון יהודי על חבל יהודה . להצלחתו זו זכה הודות לכשרונו הצבאי והמדיני ובשל רוח הלחימה שפיעמה במערכות המורדים היהודיים . אף השכיל לנצל בזריזות וביעילות מלחמות ומהומות פנימיות שפרצו בסוריה . מאז שנת 158 לפני סה " נ כבר נאלצו הסירים היוונים להניח הס גם לא עמדו בדרכו כשהרחיב את גבולותיה של יהודה על ידי סיפוח שטחים בצפון ובמערב , לרבות את סביבותיהן של לוד ועקרון . על ידי מבצעים שהיו מכוונים לכאורה נגד המורדים בשליטיה של מלכות סוריה הפך במשך הזמן לגירם הצבאי הראשי בכל ארץ ישראל . נהרג בידי המפקד הסורי טריפון ששבה אותו בערמה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור