יום כפור קטן

_לתענית ערב חודש , שתיקנו "המקובלים בצפת במאה הט " ז . ר י משה קורדובירו כינה אותה "יום כיפור קטן , " לפי "שראש חודש נחשב "זמן כפרה . " המתענים אומרים בתפילת הבוקר "סליחות . אם יש "מניין של מתענים נוהגים בו כמו בכל "תענית ציבור וקוראים בתפילת "מנחה בתורה , " ויחל" ( שמות לב , יא-יד : לד , א-י , 1 ומפטירין "דרשו ה י בהמצאו יי ( ישעיהו נה , ו . ( אין מקיימים יום כיפור קטן בערבי חודש חשוון ואייר כי בתשרי ובניסן אסור להתענות . ערב ראש חודש טבת חל "בחנוכה ואף בו אין מתענים . בקצת בעדות אשכנז ובעדות המזרח נותרה אמירת סליחות ביום כיפור קטן בתפילת מנחה , אף אם אין צמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור