יום ירושלים

כ " ח באייר נחוג לציון שיחרורה של ירושלים העתיקה "במלחמת ששת הימים ( אייר תשכ " ז — יוני . ( 1967 ביום זה שוחררה ירושלים המזרחית ובתוכה הר הבית . יום זה _מצויין באירועים רבים ברחבי ירושלים . נערכת אזכרה בגבעת התחמושת , מקום שנפלו רבים מחיילי חטיבת הצנחנים שלחמה בעיר . רבבות מאזרחי ישראל עולים ביום זה לירושלים לתפילה " בכותל המערבי ולסיורים בירושלים ובסביבותיה . "הרבנות הראשית קבעה סדרי תפילה מיוחדים ליום ירושלים ואמירת "הלל שלם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור